Tư vấn - FAQs

Quản trị kinh doanh và Marketing có giống nhau không?

27/02/2017

Quản trị kinh doanh và Marketing cũng có điểm giống nhau bởi vì khi học quản trị cũng có học marketing và marketing cũng là một phần trong quản trị kinh doanh. 

Sự khác biệt giữa ngành Mạng máy tính và Công nghệ thông tin?

Hệ thống thông tin có thể chia làm 3 đối tượng con người là người dùng (user), người lập trình (programmer) và người triển khai (implementer).

Sự khác nhau giữa ngành quản lý công nghệ môi trường và ngành quản lý tài nguyên môi trường

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường cung cấp cho sinh viên các kiến thức để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường. 

Em có ước mơ sau này trở thành một kĩ sư an toàn thông tin thì nên học ngành công nghệ thông tin hay truyền thông và mạng máy tính ạ?

Kiến thức của ngành An toàn thông tin rất rộng với nhiều mảng khác nhau. Trong đó liên quan đến An toàn thông tin mạng và hệ thống em có thể học ngành Truyền thông và Mạng máy t...

Pages