Ngày đăng 07/10/2016

Chương trình Campus Tour 2016 - 2017

Chương trình Campus Tour là chương trình giới thiệu trường Đại học Hoa Sen với học sinh phụ huynh và giáo viên các trường THPT bằng cách đưa học sinh, phụ huynh và giáo viên trường THPT đến thăm quan cơ sở vật chất, tham gia các hoạt động: giao lưu, trải nghiệm… tại trường Đại học Hoa Sen.

  • Đối tượng: học sinh, phụ huynh và giáo viên trường THPT
  • Thời gian thực hiện: Từ 13h - 17h, thứ bảy trong tháng
  • Đăng ký tham gia
  • Lịch các trường đã đăng ký tham gia:
Thời gian Chủ đề Trường đăng ký tham gia
15/10/2016 Chọn ngành, chọn nghề hay chọn trường o Trường THPT Phú Nhuận – Q.Phú Nhuận

o Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quận 10

o Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Quận 6

o Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 11
12/11/2016  Lựa chọn nào cho bạn trẻ yêu công nghệ o Trường THPT Tây Thạnh – Q.Tân Phú

o Trường THPT Trần Phú – Q.Tân Phú
 07/01/2017 Tương lai cho người tư duy sáng tạo o Trường THPT Nguyễn Du – Quận 10
18/03/2017 Đến trường Đại học để chọn tương lai o Trường THPT Tân Bình – Q.Tân Phú

o Trường THPT Gò Vấp – Q.Gò Vấp